Ana Sayfa / İSLAMİ KONULAR – MAKALELER (page 2)

İSLAMİ KONULAR – MAKALELER

Ebu Davud’un hayatı

Süleyman b. Eş’as b. İshâk el-Ezdiyyi’s-Sicistânî, pek büyük bir muhaddisdir. Hindistan’a mücavir olan Sicistan iklîmine mensubdur. (202) târihinde dünyaya gelmiş, bilâhare …

Devamını Oku »

İmam Kurtubi’nin hayatı

Ebû Abdullah Muhammed İbn Ahmed İbn Ebî Bekr İbn Farh el-Kurtubî, Endülüs’ün yetiştirdiği büyük âlimlerdendir. Kurtuba’da çiftçilikle uğraşan bir ailenin …

Devamını Oku »
cialis
Yerli Filmler